Meny
0

Bedömning för lärande (6 timmar)

Bedömning för lärande eller formativ bedömning innebär bland annat att läraren tar reda på var eleverna befinner sig och anpassar sin undervisning utifrån det. Arbetsmetoden sorteras under fem nyckelstrategier:

  1. Tydliggöra mål och kunskapskrav
  2. Synliggöra lärandet
  3. Återkoppling
  4. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra
  5. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Under den praktiska delen får du lära dig hur du enkelt kan skapa formativa aktiviteter som till exempel exit ticketno hands up och flygande bedömning direkt i Fronter.

Kontakta [email protected] för mer information.

Boka
0 kommentarer
Lär av varandra! Kommentera för att hålla diskussionen levande

Kommande event/kurser

Fronter