Meny
0

Den digitala lärmiljön (6 timmar)

Lärmiljöer och hur de ser ut är ett aktuellt tema i dagens skola. Den digitala lärmiljön är en del av helheten och den skall eleverna också trivas i. Den ska vara lätt att förstå, strukturerad, grafiskt väl designad, stödja inlärningen, göra lärprocesserna synliga. För att underlätta lärarens arbete har vi på Fronter byggt flera olika modeller där allt detta redan finns på plats. Din uppgift som lärare är att fylla på med pedagogiskt innehåll och uppgifter. Genom Fronters funktion mallrum är det enkelt att skapa många rum med samma grundstruktur vilket inte bara gör det mer användarvänligt för elever utan skapar likvärdighet i en skola/kommun.
Idag är olika lärresurser spridda ut över hela Internet. Elever och lärare kan använda dessa resurser enligt smak och tycke. Det kan handla om olika typer av resurser så som bilder, videon, dokument, presentationer, simulationer, spel, kartor, kalendrar, nyhetsflöden etc. Om vi inte lyckas strukturera dessa till ett pedagogiskt sammanhang kan situationen lätt bli kaotisk. Under denna utbildning lär du dig hur du knyter ihop allt detta till en pedagogiskt välstrukturerad helhet.

Kontakta [email protected] för mer information. 

Boka
0 kommentarer
Lär av varandra! Kommentera för att hålla diskussionen levande

Kommande event/kurser

Fronter