Meny
0

Digitala tester (3 timmar)

Kan digitala tester vara pedagogiska? Ibland sägs det att digitala tester inte är ett bra pedagogiskt verktyg. Genom att bygga upp testerna på ett pedagogiskt sätt kan du enkelt skapa uppgifter som är både intressanta och utvecklande. Testerna kan innehålla bilder, videon, länkar, ljud och text. Dessa media kan underlätta arbetet för eleverna med t ex läs- och skrivsvårigheter. Eleverna brukar uppskatta att få direkt och automatisk feedback på sina svar.

Drunknar du i rättande? Frågor med flervalsalternativ kan vara självrättande, så att läraren får mera tid för mer formativ bedömning av öppna textfrågor. Proven kan redigeras, kopieras och återanvändas i det oändliga. Varför inte skapa en gemensam Frågedatabas inom kommunen eller skolan varifrån lärare kan hämta färdiga frågor.

Proven kan även kopplas till styrdokument som Gy11, Lgr11 m fl med hjälp av funktionen Mål som läggs till i ett rum.

Övriga användningsändamål:

  • enkäter
  • omröstningar
  • feedback
  • anonyma förfrågningar


Att ta med till utbildningen:

  • lista på frågor du vill ställa i proven
  • bildmaterial och andra mediafiler
  • länkar till material du vill kunna koppla till proven

 

Kontakta [email protected] för mer information. 

Boka
0 kommentarer
Lär av varandra! Kommentera för att hålla diskussionen levande

Kommande event/kurser

Fronter