Meny
0

Diskussion för alla (3 timmar)

I en vanlig diskussion i klassrummet kommer oftast inte alla till tals. När bara en del av eleverna hörs är risken stor att viktiga idéer och synvinklar inte uppmärksammas. 

I Fronter finns det flera olika diskussionstyper så att du kan få ut mesta möjliga pedagogiska effekt. Varför inte börja ett arbetsområde med en anonym Brainstorm för att undersöka var eleverna befinner, eller kanske en stormig Debatt där eleverna får stå för en fördefinierad åsikt.

Ge eleverna tid att delta i diskussionerna, utmana dem med krävande frågeställningar och inspirera dem med intressanta videoklipp direkt inne i diskussionen. Eleverna är inte sena att gå fullt ut i diskussionen, så det kan bli en hel del inlägg.

En digital diskussion styrs inte riktigt på samma sätt som en verbal gruppdiskussion, det finns några gyllene regler för detta och vi handleder dig i vilka de är. Ge eleverna en chans att lära sig hur de skall formulera sig, hur de skall ta ansvar för sina inlägg och hur de på ett konstruktivt sätt kan kommentera andra. Trots att de är av en totalt annan åsikt.

Kontakta [email protected] för mer information. 

 

Boka
0 kommentarer
Lär av varandra! Kommentera för att hålla diskussionen levande

Kommande event/kurser

Fronter