Meny
0

Flipped classroom (3 timmar)

I stället för att föreläsa för alla elever samtidigt på lektionstid ger läraren förutsättningar för eleverna att förbereda sig före lektionen och på så sätt frigöra tid för djupare diskussioner och mer individuell handledning under lektionerna. Vanligtvis förknippar man modellen med videoklipp som eleven tittar på före en lektion, men kan även vara andra typer av media, ljud, bilder, simulationer etc.

Under kursen arbetar vi praktiskt med att skapa en omvänd undervisningssituation där du lär dig att använda såväl Fronters inbyggda funktioner som nätets aldrig sinande källa av resurser.

Kontakta [email protected] för mer information.

Boka
0 kommentarer
Lär av varandra! Kommentera för att hålla diskussionen levande

Kommande event/kurser

Fronter