Meny
0

Inlämingsuppgifter (3 timmar)

Hanteringen av elevers inlämningsuppgifter är för många lärare ett betungande arbete. Fler och fler lärare hanterar numera elevernas uppgifter digitalt. Fronters inlämningsverktyg innehåller en mängd bra funktioner som både underlättar arbetet för läraren men även ger stora möjligheter att arbeta med olika typer av mediafomat.

Eleven kan via Fronters app lämna in arbeten gjorda i andra molntjänster eller appar. Många använder idag t ex Google´s och Microsoft´s webbdokument och nu kan elever lämna in en kopia av dessa direkt till en uppgift i Fronter. Vi har även gjort det möjligt att integrera en plagiatkontroll som direkt söker igenom elevens dokument och kontrollerar mot webben och visar resultatet direkt vid elevens uppgift.
Eleven får en notifiering i sin mobilapp om att en ny uppgift är skapad eller utvärderad av läraren. Dessutom går det ut en påminnelse så att ingen elev någonsin mer behöver glömma lämna in en uppgift!

Genom att koppla uppgifter till nationella styrdokument får läraren (och eleven!) en tydlig översikt över elevens utveckling.

Kontakta [email protected] för mer information. 

 

 

Boka
0 kommentarer
Lär av varandra! Kommentera för att hålla diskussionen levande

Kommande event/kurser

Fronter