Meny

Om lärplattformen

Fronter handlar om utbildning. För att skapa bra förutsättningar för lärare att undervisa och göra lärandet tillgängligt vill vi tillhandahålla en plattform som engagerar eleverna och låter de ta en aktiv del i sitt eget lärande.

Arbetsflyt med Fronter

Vi designar Fronter för att stödja lärarens arbete så att du kan vara mer effektiv när du planerar, undervisar och bedömer.

Plan

 • Goals
 • Planner
 • Personalise

Teach

 • Pages
 • Learning paths
 • Courses

Assess

 • Learning outcomes
 • Assignments
 • Tests

Analyse

 • Portfolio
 • Statistics
 • Individual learning plan

Plus packs

Våra PlusPack kan ge ert Fronter extra funktionalitet. Alla skolor har inte samma behov, så vi säljer Pluspack separat så att ni bara betalar för vad ni behöver.

Webfronter

For easy website creation, publishing and hosting, directly from your learning platform

SMS messaging

Purchase SMS quotas for sending text messages to members or contacts

Unlimited storage

No more worries about maxing you quota

MediaWiki

We will host the wiki & maintain the integration.

Partner products

Vi gör inte allt själva. När vi hittar andra produkter som vi tycker passar in i Fronter, försöker vi göra dessa tillgängliga som tillägg.

Ephorus

A quick and easy way of discovering when your pupils' work is copied from someone or somewhere else

Creaza

Video and sound editing, mind mapping and cartoon creation

Kikora

Math problem solving engine

Senaste produkt nytt

Tweets från @fronter

Fronter